Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2015

lost-in-dreams
8510 1572 420
Zulczyknj
lost-in-dreams
6460 a435 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viachemiczna chemiczna
Sponsored post
soup-sponsored
lost-in-dreams
Wszyscy moi rówieśnicy byli nawzajem swoją kserokopia. Swoim skanem
— J. Żulczyk
lost-in-dreams
Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub Żulczyk
lost-in-dreams
1737 12e0 420
Reposted fromfitspro fitspro viafhghjgfdk fhghjgfdk
lost-in-dreams
Niektóre znajomości chciałabym zacząć od nowa, a niektórych w ogóle. 
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapeuce peuce
lost-in-dreams
8107 2f7c 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawstan wstan

February 02 2015

lost-in-dreams
6704 3961 420
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viapeuce peuce

February 01 2015

4278 5065 420

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viawstan wstan
lost-in-dreams
Nienawidziłam go, ponieważ dla niego rzucałam wszystko, choć nawet mnie o to nie prosił.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viawstan wstan
lost-in-dreams
Czy jutro jest sobota czy poniedziałek? Czy muszę wstać rano, czy mogę sobie pospać? Czy komuś robi to różnicę? Mogę być tak zjebana, jak mi się to podoba, dopóki dotrzymuję terminów, a ponieważ ich dotrzymuję, całą resztę należy zwalić na hormony.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viawstan wstan
lost-in-dreams
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaunmadebeds unmadebeds
lost-in-dreams
6990 08ce 420
Reposted fromepi epi viainkacz inkacz

December 25 2014

lost-in-dreams
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku ?
— Stephen King
lost-in-dreams
gdybym mogła Ci czegoś życzyć, życzyłabym, żebyś przejrzał w końcu na oczy. 
Reposted fromlittle-things little-things viawstan wstan

December 23 2014

lost-in-dreams
0941 9361 420
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacamillee camillee
lost-in-dreams
5324 291a 420
Reposted frompil-yeonseong pil-yeonseong viainkacz inkacz

December 22 2014

lost-in-dreams
lost-in-dreams
2863 ef83 420
Reposted fromcjau cjau viaunmadebeds unmadebeds
lost-in-dreams
9399 7e27 420
chaos...
Reposted fromnivea nivea viafhghjgfdk fhghjgfdk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...