Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2014

lost-in-dreams
8408 f67e 420
Reposted fromLotte Lotte viawstan wstan
lost-in-dreams
4357 99a8 420
Reposted fromlonesome lonesome viawstan wstan
Sponsored post
feedback2020-admin
lost-in-dreams
JÓGA
Reposted fromsfeter sfeter viaunmadebeds unmadebeds

December 16 2014

0481 9cf0 420
Reposted fromerial erial viainkacz inkacz
lost-in-dreams
1723 2286 420

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viainkacz inkacz
lost-in-dreams
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
lost-in-dreams
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Dokąd to jeszcze...
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viainkacz inkacz
lost-in-dreams
4135 b2be 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viainkacz inkacz
lost-in-dreams
1100 42f2 420
Reposted fromcorvax corvax viainkacz inkacz
lost-in-dreams
"Nie chciałabym nigdy być zależna od mężczyzny. Wolę czuć się samodzielna, wiedzieć, że moje życie zależy ode mnie. Wtedy nie ma lęku ‘co będzie gdy on mnie zostawi’. Bo wiem, że dam sobie radę. Mężczyzna powinien być dla mnie wsparciem, a nie oparciem".
— Katarzyna Zielońska
Reposted fromSabela Sabela viawstan wstan
lost-in-dreams
i znów wesoło w błoto kierujemy życie
— Charles Baudelaire
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viawstan wstan
3267 038d 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viainkacz inkacz

December 14 2014

lost-in-dreams
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA viairmelin irmelin
lost-in-dreams
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted fromnivea nivea viawstan wstan
lost-in-dreams
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromhappy25 happy25 viawstan wstan
lost-in-dreams
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viablackisrose blackisrose
lost-in-dreams
4653 65b0 420
0158 35b5 420
Reposted fromtwice twice viacamillee camillee
lost-in-dreams
6299 54ad 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapeuce peuce
lost-in-dreams
- Przepraszam - wymamrotał nagle - dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— [Korotkow] "Diaboliada" M.Bułhakow
Reposted fromkeena keena viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...